Zelig - Zelig: Everyone's Statistical Software - check results
RForge.net

Zelig

About Zelig
SVN access
Download/Files
Check results

Version: 3.4-6
Result: ERROR
Check time: 2018-01-26 16:35

SVN checkout/GIT clone log

A Zelig/DESCRIPTION
A Zelig/R
A Zelig/R/zelig2netprobit.R
A Zelig/R/plot.zeliglist.R
A Zelig/R/sim.setxArima.R
A Zelig/R/repl.default.R
A Zelig/R/plot.zelig.negbin.R
A Zelig/R/network.R
A Zelig/R/vcov.zmlm.R
A Zelig/R/zelig3ls.R
A Zelig/R/describe.irtkd.R
A Zelig/R/mcmcei.R
A Zelig/R/zelig2coxph.R
A Zelig/R/zelig3quantile.R
A Zelig/R/describe.gamma.gee.R
A Zelig/R/describe.quantile.R
A Zelig/R/describe.irt1d.R
A Zelig/R/param.relogit.R
A Zelig/R/load.first.R
A Zelig/R/names.relogit.R
A Zelig/R/zelig2mlogit.R
A Zelig/R/MIsimulation.R
A Zelig/R/zelig.R
A Zelig/R/zelig2gam.probit.R
A Zelig/R/zelig4gee.R
A Zelig/R/describe.relogit.R
A Zelig/R/plot.zelig.probit.R
A Zelig/R/cmvglm.R
A Zelig/R/qi.glm.R
A Zelig/R/plot.zelig.R
A Zelig/R/summary.strata.R
A Zelig/R/describe.lognorm.R
A Zelig/R/zelig3glm.R
A Zelig/R/zelig2tobit.R
A Zelig/R/summary.zelig.arima.R
A Zelig/R/zvcClient.R
A Zelig/R/summary.vglm.R
A Zelig/R/summary.MI.R
A Zelig/R/print.summary.zelig.R
A Zelig/R/summary.zeliglist.R
A Zelig/R/plot.zelig.logit.gee.R
A Zelig/R/mi.R
A Zelig/R/zelig2netgamma.R
A Zelig/R/print.zaovlist.R
A Zelig/R/setx.default.R
A Zelig/R/summary.zelig.rqs.strata.R
A Zelig/R/eiRxC.R
A Zelig/R/describe.twosls.R
A Zelig/R/describe.probit.survey.R
A Zelig/R/describe.gam.normal.R
A Zelig/R/describe.poisson.mixed.R
A Zelig/R/param.netlm.R
A Zelig/R/parse.formula.R
A Zelig/R/plot.zelig.arima.R
A Zelig/R/zelig3relogit.R
A Zelig/R/zelig.citation.R
A Zelig/R/ternaryplot.R
A Zelig/R/zelig2sur.R
A Zelig/R/setx.MI.R
A Zelig/R/setx.rqs.R
A Zelig/R/describe.sur.R
A Zelig/R/describe.factor.mix.R
A Zelig/R/param.multiple.R
A Zelig/R/arima.wrap.R
A Zelig/R/describe.gamma.R
A Zelig/R/print.arimaSummary.R
A Zelig/R/plot.zelig.oprobit.R
A Zelig/R/describe.netlogit.R
A Zelig/R/describe.poisson.survey.R
A Zelig/R/plot.zelig.coxph.R
A Zelig/R/summarize.ei.R
A Zelig/R/terms.zaov.R
A Zelig/R/formula.vglm.R
A Zelig/R/names.ZeligS4vglm.R
A Zelig/R/param.MCMCZelig.R
A Zelig/R/zelig2netnormal.R
A Zelig/R/class.ind.R
A Zelig/R/names.zelig.relogit.R
A Zelig/R/chopitcode.R
A Zelig/R/plot.zelig.probit.gam.R
A Zelig/R/zelig2blogit.R
A Zelig/R/zelig2logit.mixed.R
A Zelig/R/describe.logit.mixed.R
A Zelig/R/describe.ei.hier.R
A Zelig/R/describe.normal.survey.R
A Zelig/R/param.multinom.R
A Zelig/R/setx.rq.R
A Zelig/R/print.zelig.R
A Zelig/R/zelig2threesls.R
A Zelig/R/print.names.zelig.R
A Zelig/R/Diff.R
A Zelig/R/describe.arima.R
A Zelig/R/zelig2gam.normal.R
A Zelig/R/plot.zelig.default.R
A Zelig/R/param.zaov.R
A Zelig/R/summarize.matrix.R
A Zelig/R/describe.probit.bayes.R
A Zelig/R/summary.relogit2.R
A Zelig/R/summary.Arima.R
A Zelig/R/set.start.R
A Zelig/R/MLutils.R
A Zelig/R/qi.rq.R
A Zelig/R/describe.lm.mixed.R
A Zelig/R/dims.R
A Zelig/R/qi.netlogit.R
A Zelig/R/qi.aov.R
A Zelig/R/zelig2gamma.gee.R
A Zelig/R/describe.coxph.R
A Zelig/R/qi.multiple.R
A Zelig/R/zelig3aov.R
A Zelig/R/print.BetaReg.R
A Zelig/R/zelig2gamma.mixed.R
A Zelig/R/print.eiRxC.R
A Zelig/R/zelig2ei.RxC.R
A Zelig/R/sim.counter.R
A Zelig/R/describe.normal.gee.R
A Zelig/R/describe.gamma.mixed.R
A Zelig/R/gsource.R
A Zelig/R/sim.coxph.R
A Zelig/R/names.summary.zelig.R
A Zelig/R/vcov.survreg.R
A Zelig/R/describe.ologit.R
A Zelig/R/sim.setx.MI.R
A Zelig/R/make.parameters.R
A Zelig/R/zelig2negbin.R
A Zelig/R/setx.noX.R
A Zelig/R/summary.glm.robust.R
A Zelig/R/summary.coxph.robust.R
A Zelig/R/zelig2logit.R
A Zelig/R/check.describe.R
A Zelig/R/summarize.default.R
A Zelig/R/describe.tobit.R
A Zelig/R/repl.R
A Zelig/R/plot.zelig.logit.gam.R
A Zelig/R/param.eiRxC.R
A Zelig/R/zelig2gam.poisson.R
A Zelig/R/lag.y.R
A Zelig/R/callnetlm.R
A Zelig/R/plot.zelig.netlogit.R
A Zelig/R/zelig2probit.R
A Zelig/R/vdc.R
A Zelig/R/describe.gam.poisson.R
A Zelig/R/qi.multinom.R
A Zelig/R/plot.zelig.normal.gee.R
A Zelig/R/zelig2bprobit.R
A Zelig/R/print.coxhazard.R
A Zelig/R/plot.zelig.poisson.gee.R
A Zelig/R/summary.netglm.R
A Zelig/R/model.frame.multiple.R
A Zelig/R/callsystemfit.R
A Zelig/R/coef.BetaReg.R
A Zelig/R/zelig2logit.survey.R
A Zelig/R/vcov.netlm.R
A Zelig/R/param.survreg.R
A Zelig/R/plot.zelig.netprobit.R
A Zelig/R/describe.oprobit.R
A Zelig/R/zelig4glm.R
A Zelig/R/zelig2quantile.R
A Zelig/R/param.gee.R
A Zelig/R/packageConflicts.R
A Zelig/R/sim.eiRxC.R
A Zelig/R/summary.zelig.strata.R
A Zelig/R/zelig2normal.gee.R
A Zelig/R/put.start.R
A Zelig/R/summary.zelig.R
A Zelig/R/summary.gee.robust.R
A Zelig/R/describe.mlogit.R
A Zelig/R/zelig3ologit.R
A Zelig/R/netbinom.R
A Zelig/R/setx.Arima.R
A Zelig/R/describe.mlogit.bayes.R
A Zelig/R/describe.netcloglog.R
A Zelig/R/summary.coxph.naive.R
A Zelig/R/describe.netpoisson.R
A Zelig/R/qi.BetaReg.R
A Zelig/R/describe.weibull.R
A Zelig/R/param.default.R
A Zelig/R/print.summary.glm.robust.R
A Zelig/R/qi.polr.R
A Zelig/R/param.netglm.R
A Zelig/R/print.summary.strata.R
A Zelig/R/qi.zmlm.R
A Zelig/R/parse.par.R
A Zelig/R/zelig3oprobit.R
A Zelig/R/describe.logit.gee.R
A Zelig/R/netlogit.zelig.R
A Zelig/R/qi.netglm.R
A Zelig/R/zelig3coxph.R
A Zelig/R/plot.zelig.logit.survey.R
A Zelig/R/print.relogit.R
A Zelig/R/netpoisson.R
A Zelig/R/help.zelig.R
A Zelig/R/sim.zaovlist.R
A Zelig/R/describe.default.R
A Zelig/R/plot.zelig.logit.R
A Zelig/R/summary.eiRxC.R
A Zelig/R/zelig2poisson.R
A Zelig/R/vcov.glm.robust.R
A Zelig/R/sim.default.R
A Zelig/R/param.rq.R
A Zelig/R/plot.zelig.probit.survey.R
A Zelig/R/plot.zelig.netcloglog.R
A Zelig/R/categories.R
A Zelig/R/plot.zelig.netpoisson.R
A Zelig/R/lag.eps.R
A Zelig/R/describe.logit.survey.R
A Zelig/R/multi.R
A Zelig/R/zelig2MCMC.R
A Zelig/R/vignettesMenu.R
A Zelig/R/model.matrix.multiple.R
A Zelig/R/describe.oprobit.bayes.R
A Zelig/R/current.packages.R
A Zelig/R/summary.setx.cond.R
A Zelig/R/describe.rq.R
A Zelig/R/zelig2netlogit.R
A Zelig/R/vcov.netglm.R
A Zelig/R/setx.coxph.R
A Zelig/R/zelig2normal.R
A Zelig/R/param.mixed.R
A Zelig/R/summary.MCMCZelig.R
A Zelig/R/sim.setx.strata.R
A Zelig/R/setx.relogit2.R
A Zelig/R/zelig2netcloglog.R
A Zelig/R/summary.zaov.R
A Zelig/R/param.polr.R
A Zelig/R/names.summary.zelig.relogit.R
A Zelig/R/plot.surv.R
A Zelig/R/zelig2netpoisson.R
A Zelig/R/summary.setx.R
A Zelig/R/summary.lm.robust.R
A Zelig/R/zelig2relogit.R
A Zelig/R/terms.multiple.R
A Zelig/R/setx.gam.R
A Zelig/R/qi.netlm.R
A Zelig/R/vcov.gee.robust.R
A Zelig/R/zelig2lognorm.R
A Zelig/R/summary.gee.naive.R
A Zelig/R/describe.logit.R
A Zelig/R/describe.blogit.R
A Zelig/R/describe.gam.logit.R
A Zelig/R/describe.tobit.bayes.R
A Zelig/R/summary.BetaReg.R
A Zelig/R/bootfn.default.R
A Zelig/R/sim.cond.R
A Zelig/R/describe.poisson.bayes.R
A Zelig/R/repl.zelig.R
A Zelig/R/qi.relogit.R
A Zelig/R/param.svyglm.R
A Zelig/R/qi.lm.R
A Zelig/R/setx.strata.R
A Zelig/R/zelig2probit.mixed.R
A Zelig/R/rocplot.R
A Zelig/R/plot.zelig.ologit.R
A Zelig/R/plot.zelig.poisson.gam.R
A Zelig/R/vcov.eiRxC.R
A Zelig/R/plot.zelig.bprobit.R
A Zelig/R/qi.svyglm.R
A Zelig/R/summarize.array.R
A Zelig/R/multipleUtil.R
A Zelig/R/netgamma.R
A Zelig/R/zelig2lm.mixed.R
A Zelig/R/setx.eiRxC.R
A Zelig/R/describe.ls.R
A Zelig/R/user.prompt.R
A Zelig/R/zelig2rq.R
A Zelig/R/zelig2netls.R
A Zelig/R/param.gam.R
A Zelig/R/plot.zelig.gamma.gee.R
A Zelig/R/describe.ei.RxC.R
A Zelig/R/summarize.R
A Zelig/R/qi.vglm.R
A Zelig/R/describe.negbin.R
A Zelig/R/qi.coxph.R
A Zelig/R/zelig2logit.gee.R
A Zelig/R/zelig2gamma.survey.R
A Zelig/R/print.summary.MI.R
A Zelig/R/zelig.default.R
A Zelig/R/terms.vglm.R
A Zelig/R/describe.logit.bayes.R
A Zelig/R/describe.factor.bayes.R
A Zelig/R/vcov.lm.robust.R
A Zelig/R/print.names.relogit.R
A Zelig/R/qi.gee.R
A Zelig/R/describe.netgamma.R
A Zelig/R/zelig2twosls.R
A Zelig/R/vcov.gee.naive.R
A Zelig/R/sim.setx.rqs.R
A Zelig/R/describe.probit.R
A Zelig/R/param.glm.R
A Zelig/R/zelig3gee.R
A Zelig/R/plot.zelig.poisson.R
A Zelig/R/plot.zelig.mlogit.R
A Zelig/R/describe.probit.mixed.R
A Zelig/R/zelig3mixed.R
A Zelig/R/describe.netprobit.R
A Zelig/R/vcov.BetaReg.R
A Zelig/R/systemfit
A Zelig/R/systemfit/2sls.tex
A Zelig/R/systemfit/3sls.tex
A Zelig/R/systemfit/callsystemfit.R
A Zelig/R/systemfit/zelig2sur.R
A Zelig/R/systemfit/zelig2w2sls.R
A Zelig/R/systemfit/param.multiple.R
A Zelig/R/systemfit/plot.zelig.sur.R
A Zelig/R/systemfit/plot.zelig.w2sls.R
A Zelig/R/systemfit/zelig22sls.R
A Zelig/R/systemfit/zelig23sls.R
A Zelig/R/systemfit/describe.2sls.R
A Zelig/R/systemfit/describe.3sls.R
A Zelig/R/systemfit/qi.multiple.R
A Zelig/R/systemfit/cmsystemfit.R
A Zelig/R/systemfit/sur.tex
A Zelig/R/systemfit/plot.zelig.2sls.R
A Zelig/R/systemfit/plot.zelig.3sls.R
A Zelig/R/zelig2ls.R
A Zelig/R/setx.zaovlist.R
A Zelig/R/describe.ei.dynamic.R
A Zelig/R/gee
A Zelig/R/gee/param.gee.R
A Zelig/R/gee/zelig2normal.gee.R
A Zelig/R/gee/zelig2poisson.gee.R
A Zelig/R/gee/qi.gee.R
A Zelig/R/gee/zelig2logit.gee.R
A Zelig/R/gee/vcov.gee.R
A Zelig/R/gee/zelig2gamma.gee.R
A Zelig/R/param.R
A Zelig/R/summary.relogit.R
A Zelig/R/model.frame.gamF.R
A Zelig/R/zelig2poisson.survey.R
A Zelig/R/param.vglm.R
A Zelig/R/describe.chopit.R
A Zelig/R/plot.ci.R
A Zelig/R/describe.normal.bayes.R
A Zelig/R/describe.factor.ord.R
A Zelig/R/setx.rq.process.R
A Zelig/R/callnetlogit.R
A Zelig/R/qi.eiRxC.R
A Zelig/R/sim.R
A Zelig/R/plot.zelig.relogit.R
A Zelig/R/print.summary.relogit.R
A Zelig/R/describe.gamma.survey.R
A Zelig/R/summarize.coxhazard.R
A Zelig/R/zelig2gam.logit.R
A Zelig/R/vcov.netlogit.R
A Zelig/R/names.summary.vglm.R
A Zelig/R/model.end.R
A Zelig/R/zelig2poisson.gee.R
A Zelig/R/param.lm.R
A Zelig/R/describe.poisson.gee.R
A Zelig/R/describe.threesls.R
A Zelig/R/zelig2probit.survey.R
A Zelig/R/qi.R
A Zelig/R/zelig2poisson.mixed.R
A Zelig/R/describe.probit.gee.R
A Zelig/R/describe.bprobit.R
A Zelig/R/qi.MCMCZelig.R
A Zelig/R/print.relogit2.R
A Zelig/R/zelig2oprobit.R
A Zelig/R/zelig3MCMC.R
A Zelig/R/print.summary.zelig.strata.R
A Zelig/R/netnormal.R
A Zelig/R/zelig2gamma.R
A Zelig/R/zelig3rq.R
A Zelig/R/describe.netls.R
A Zelig/R/relogit.R
A Zelig/R/plot.zelig.blogit.R
A Zelig/R/describe.normal.R
A Zelig/R/setx.netglm.R
A Zelig/R/zelig2exp.R
A Zelig/R/zelig2ologit.R
A Zelig/R/describe.exp.R
A Zelig/R/names.zelig.R
A Zelig/R/describe.netnormal.R
A Zelig/R/get.R
A Zelig/R/zelig2weibull.R
A Zelig/R/describe.gam.probit.R
A Zelig/R/ternarypoints.R
A Zelig/R/vcov.relogit.R
A Zelig/R/setx.R
A Zelig/R/plot.zelig.probit.gee.R
A Zelig/R/print.summary.MCMCZelig.R
A Zelig/R/zelig2normal.survey.R
A Zelig/R/zelig2aov.R
A Zelig/R/describe.aov.R
A Zelig/R/qi.survreg.R
A Zelig/R/zelig2arima.R
A Zelig/R/ate
A Zelig/R/ate/sate.R
A Zelig/R/describe.poisson.R
A Zelig/R/zelig2probit.gee.R
A Zelig/R/qi.gam.R
A Zelig/R/print.summary.lm.robust.R
A Zelig/R/plot.zelig.poisson.survey.R
A Zelig/R/sim.netglm.R
A Zelig/R/qi.mixed.R
A Zelig/R/print.summary.relogit2.R
A Zelig/LICENSE
A Zelig/tests
A Zelig/tests/Rplots.ps
A Zelig/tests/doRUnit.R
A Zelig/tests/test.parse.formula.RData
A Zelig/tests/testdemos.R
A Zelig/tests/check.describe.R
A Zelig/tests/test.terms.multiple.RData
A Zelig/demo
A Zelig/demo/oprobit.bayes.R
A Zelig/demo/gamma.gee.R
A Zelig/demo/coxph.R
A Zelig/demo/irt1d.R
A Zelig/demo/threesls.R
A Zelig/demo/exp.R
A Zelig/demo/probit.R
A Zelig/demo/weibull.R
A Zelig/demo/logit.R
A Zelig/demo/logit.bayes.R
A Zelig/demo/ei.dynamic.R
A Zelig/demo/tobit.R
A Zelig/demo/logit.mixed.R
A Zelig/demo/ei.hier.R
A Zelig/demo/probit.net.R
A Zelig/demo/aov.R
A Zelig/demo/chopit.R
A Zelig/demo/normal.gee.R
A Zelig/demo/poisson.R
A Zelig/demo/normal.gam.R
A Zelig/demo/probit.survey.R
A Zelig/demo/poisson.bayes.R
A Zelig/demo/ologit.R
A Zelig/demo/mlogit.bayes.R
A Zelig/demo/poisson.mixed.R
A Zelig/demo/factor.ord.R
A Zelig/demo/repl.R
A Zelig/demo/logit.net.R
A Zelig/demo/mi.R
A Zelig/demo/normal.regression.R
A Zelig/demo/00Index
A Zelig/demo/cloglog.net.R
A Zelig/demo/robust.R
A Zelig/demo/poisson.net.R
A Zelig/demo/blogit.R
A Zelig/demo/factor.bayes.R
A Zelig/demo/gamma.R
A Zelig/demo/gamma.mixed.R
A Zelig/demo/twosls.R
A Zelig/demo/match.R
A Zelig/demo/probit.gee.R
A Zelig/demo/probit.bayes.R
A Zelig/demo/probit.gam.R
A Zelig/demo/probit.mixed.R
A Zelig/demo/relogit.R
A Zelig/demo/gamma.net.R
A Zelig/demo/logit.survey.R
A Zelig/demo/factor.mix.R
A Zelig/demo/logit.gee.R
A Zelig/demo/lognorm.R
A Zelig/demo/ls.R
A Zelig/demo/logit.gam.R
A Zelig/demo/quantile.R
A Zelig/demo/tobit.bayes.R
A Zelig/demo/roc.R
A Zelig/demo/ls.mixed.R
A Zelig/demo/normal.survey.R
A Zelig/demo/poisson.survey.R
A Zelig/demo/ei.RxC.R
A Zelig/demo/normal.R
A Zelig/demo/arima.R
A Zelig/demo/poisson.gee.R
A Zelig/demo/normal.bayes.R
A Zelig/demo/mlogit.R
A Zelig/demo/vertci.R
A Zelig/demo/poisson.gam.R
A Zelig/demo/strata.R
A Zelig/demo/bprobit.R
A Zelig/demo/negbin.R
A Zelig/demo/ls.net.R
A Zelig/demo/conditional.R
A Zelig/demo/bivariate.probit.R
A Zelig/demo/sur.R
A Zelig/demo/gamma.negvalues.R
A Zelig/demo/normal.net.R
A Zelig/demo/irtkd.R
A Zelig/demo/oprobit.R
A Zelig/demo/gamma.survey.R
A Zelig/INDEX
A Zelig/COPYING
A Zelig/data
A Zelig/data/klein.txt
A Zelig/data/Zelig.url.tab
A Zelig/data/coalition2.txt
A Zelig/data/immigration.tab
A Zelig/data/friendship.RData
A Zelig/data/swiss.txt
A Zelig/data/coalition.tab
A Zelig/data/mexico.tab
A Zelig/data/approval.tab
A Zelig/data/kmenta.txt
A Zelig/data/MatchIt.url.tab
A Zelig/data/Weimar.txt
A Zelig/data/eidat.txt
A Zelig/data/bivariate.tab
A Zelig/data/mid.tab
A Zelig/data/immi1.tab
A Zelig/data/immi2.tab
A Zelig/data/immi3.tab
A Zelig/data/sanction.tab
A Zelig/data/grunfeld.txt
A Zelig/data/immi4.tab
A Zelig/data/turnout.tab
A Zelig/data/immi5.tab
A Zelig/data/voteincome.txt
A Zelig/data/sna.ex.RData
A Zelig/data/hoff.tab
A Zelig/data/tobin.txt
A Zelig/data/homerun.txt
A Zelig/data/macro.tab
A Zelig/data/free1.tab
A Zelig/data/free2.tab
A Zelig/data/PErisk.txt
A Zelig/data/SupremeCourt.txt
A Zelig/data/newpainters.txt
A Zelig/man
A Zelig/man/tobin.Rd
A Zelig/man/homerun.Rd
A Zelig/man/parse.formula.Rd
A Zelig/man/ternarypoints.Rd
A Zelig/man/rocplot.Rd
A Zelig/man/setx.Rd
A Zelig/man/mexico.Rd
A Zelig/man/Weimar.Rd
A Zelig/man/approval.Rd
A Zelig/man/eidat.Rd
A Zelig/man/plot.zelig.Rd
A Zelig/man/MatchIt.url.Rd
A Zelig/man/parse.par.Rd
A Zelig/man/dims.Rd
A Zelig/man/PErisk.Rd
A Zelig/man/SupremeCourt.Rd
A Zelig/man/user.prompt.Rd
A Zelig/man/newpainters.Rd
A Zelig/man/help.zelig.Rd
A Zelig/man/macro.Rd
A Zelig/man/free2.Rd
A Zelig/man/coalition2.Rd
A Zelig/man/Zelig-package.Rd
A Zelig/man/put.start.Rd
A Zelig/man/mi.Rd
A Zelig/man/model.end.Rd
A Zelig/man/summary.zelig.Rd
A Zelig/man/bivariate.Rd
A Zelig/man/grunfeld.Rd
A Zelig/man/voteincome.Rd
A Zelig/man/plot.ci.Rd
A Zelig/man/Zelig.url.Rd
A Zelig/man/plot.surv.Rd
A Zelig/man/sanction.Rd
A Zelig/man/kmenta.Rd
A Zelig/man/immigration.Rd
A Zelig/man/turnout.Rd
A Zelig/man/coalition.Rd
A Zelig/man/hoff.Rd
A Zelig/man/model.frame.multiple.Rd
A Zelig/man/ternaryplot.Rd
A Zelig/man/set.start.Rd
A Zelig/man/sim.Rd
A Zelig/man/network.Rd
A Zelig/man/friendship.Rd
A Zelig/man/sna.ex.Rd
A Zelig/man/model.matrix.multiple.Rd
A Zelig/man/current.packages.Rd
A Zelig/man/klein.Rd
A Zelig/man/free1.Rd
A Zelig/man/repl.Rd
A Zelig/man/match.data.Rd
A Zelig/man/zeligDepUpdate.Rd
A Zelig/man/gsource.Rd
A Zelig/man/zeligDepStatus.Rd
A Zelig/man/zeligVDC.Rd
A Zelig/man/swiss.Rd
A Zelig/man/mid.Rd
A Zelig/man/Zelig.Rd
A Zelig/NAMESPACE
A Zelig/README
A Zelig/inst
A Zelig/inst/unitTests
A Zelig/inst/unitTests/report.txt
A Zelig/inst/unitTests/runit.multiple.R
A Zelig/inst/unitTests/Makefile
A Zelig/inst/unitTests/report.html
A Zelig/inst/unitTests/terms.multiple.RData
A Zelig/inst/doc
A Zelig/inst/doc/upquote.sty
A Zelig/inst/doc/logit.gee.Rnw
A Zelig/inst/doc/lognorm.Rnw
A Zelig/inst/doc/Rd.sty
A Zelig/inst/doc/logit.Rnw
A Zelig/inst/doc/announce.txt
A Zelig/inst/doc/ei.dynamic.Rnw
A Zelig/inst/doc/logit.bayes.Rnw
A Zelig/inst/doc/matchitref.tex
A Zelig/inst/doc/logit.gam.Rnw
A Zelig/inst/doc/rq.Rnw
A Zelig/inst/doc/tobit.bayes.Rnw
A Zelig/inst/doc/figs
A Zelig/inst/doc/figs/icon_plus.gif
A Zelig/inst/doc/figs/increase.eps
A Zelig/inst/doc/figs/increase.pdf
A Zelig/inst/doc/figs/vertci.eps
A Zelig/inst/doc/figs/vertci.pdf
A Zelig/inst/doc/figs/icon_minus.gif
A Zelig/inst/doc/figs/sample1.eps
A Zelig/inst/doc/figs/roc.eps
A Zelig/inst/doc/figs/sample2.eps
A Zelig/inst/doc/figs/sample1.pdf
A Zelig/inst/doc/figs/ternary.eps
A Zelig/inst/doc/figs/roc.pdf
A Zelig/inst/doc/figs/sample2.pdf
A Zelig/inst/doc/figs/ternary.pdf
A Zelig/inst/doc/ls.mixed.Rnw
A Zelig/inst/doc/probit.net.Rnw
A Zelig/inst/doc/coda_diag.tex
A Zelig/inst/doc/intro.tex
A Zelig/inst/doc/chopit.Rnw
A Zelig/inst/doc/newModels.tex
A Zelig/inst/doc/arima.Rnw
A Zelig/inst/doc/poisson.gee.Rnw
A Zelig/inst/doc/poisson.Rnw
A Zelig/inst/doc/mlogit.Rnw
A Zelig/inst/doc/poisson.bayes.Rnw
A Zelig/inst/doc/poisson.gam.Rnw
A Zelig/inst/doc/install.tex
A Zelig/inst/doc/bprobit.Rnw
A Zelig/inst/doc/ls.net.Rnw
A Zelig/inst/doc/robjects.tex
A Zelig/inst/doc/Makefile
A Zelig/inst/doc/sur.Rnw
A Zelig/inst/doc/normal.net.Rnw
A Zelig/inst/doc/irtkd.Rnw
A Zelig/inst/doc/graphs.tex
A Zelig/inst/doc/factor.bayes.Rnw
A Zelig/inst/doc/blogit.Rnw
A Zelig/inst/doc/coxph.Rnw
A Zelig/inst/doc/gamma.gee.Rnw
A Zelig/inst/doc/commandsRd
A Zelig/inst/doc/gamma.Rnw
A Zelig/inst/doc/zinput.tex
A Zelig/inst/doc/irt1d.Rnw
A Zelig/inst/doc/programmingstatements.tex
A Zelig/inst/doc/zeligfooter.html
A Zelig/inst/doc/index.shtml
A Zelig/inst/doc/threesls.Rnw
A Zelig/inst/doc/presentations
A Zelig/inst/doc/commands
A Zelig/inst/doc/commands/names.tex
A Zelig/inst/doc/commands/describe.mymodel.tex
A Zelig/inst/doc/commands/matchit.tex
A Zelig/inst/doc/commands/tag.tex
A Zelig/inst/doc/commands/print.tex
A Zelig/inst/doc/commands/summary.tex
A Zelig/inst/doc/probit.gee.Rnw
A Zelig/inst/doc/contributors_systemfit.tex
A Zelig/inst/doc/vigpics
A Zelig/inst/doc/vigpics/roc.pdf
A Zelig/inst/doc/probit.Rnw
A Zelig/inst/doc/systemfit_output.tex
A Zelig/inst/doc/faq.tex
A Zelig/inst/doc/refman.tex
A Zelig/inst/doc/probit.gam.Rnw
A Zelig/inst/doc/weibull.Rnw
A Zelig/inst/doc/Sweave.sty
A Zelig/inst/doc/probit.mixed.Rnw
A Zelig/inst/doc/a007.Rnw
A Zelig/inst/doc/factor.mix.Rnw
A Zelig/inst/doc/logit.survey.Rnw
A Zelig/inst/doc/ls.Rnw
A Zelig/inst/doc/acknowledgments.tex
A Zelig/inst/doc/syntax.tex
A Zelig/inst/doc/makeDocs
A Zelig/inst/doc/tobit.Rnw
A Zelig/inst/doc/zeligheader.html
A Zelig/inst/doc/quantile.Rnw
A Zelig/inst/doc/logit.mixed.Rnw
A Zelig/inst/doc/ei.hier.Rnw
A Zelig/inst/doc/runSweave.sh
A Zelig/inst/doc/normal.survey.Rnw
A Zelig/inst/doc/zelig.jpg
A Zelig/inst/doc/aov.Rnw
A Zelig/inst/doc/poisson.survey.Rnw
A Zelig/inst/doc/normal.gee.Rnw
A Zelig/inst/doc/normal.Rnw
A Zelig/inst/doc/ei.RxC.Rnw
A Zelig/inst/doc/inference
A Zelig/inst/doc/inference/gee.tex
A Zelig/inst/doc/normal.bayes.Rnw
A Zelig/inst/doc/whatsnew.tex
A Zelig/inst/doc/normal.gam.Rnw
A Zelig/inst/doc/probit.survey.Rnw
A Zelig/inst/doc/mlogit.bayes.Rnw
A Zelig/inst/doc/ologit.Rnw
A Zelig/inst/doc/.latex2html-init
A Zelig/inst/doc/poisson.mixed.Rnw
A Zelig/inst/doc/factor.ord.Rnw
A Zelig/inst/doc/negbin.Rnw
A Zelig/inst/doc/logit.net.Rnw
A Zelig/inst/doc/contributors2.tex
A Zelig/inst/doc/cloglog.net.Rnw
A Zelig/inst/doc/models
A Zelig/inst/doc/models/oprobit.tex
A Zelig/inst/doc/gamma.survey.Rnw
A Zelig/inst/doc/oprobit.Rnw
A Zelig/inst/doc/poisson.net.Rnw
A Zelig/inst/doc/oprobit.bayes.Rnw
A Zelig/inst/doc/addingModels.tex
A Zelig/inst/doc/Zcommands.tex
A Zelig/inst/doc/gamma.mixed.Rnw
A Zelig/inst/doc/contributors.tex
A Zelig/inst/doc/twosls.Rnw
A Zelig/inst/doc/exp.Rnw
A Zelig/inst/doc/describemymodel.tex
A Zelig/inst/doc/probit.bayes.Rnw
A Zelig/inst/doc/zelig.tex
A Zelig/inst/doc/relogit.Rnw
A Zelig/inst/doc/gamma.net.Rnw
A Zelig/inst/doc/citeZelig.tex
A Zelig/inst/zideal
A Zelig/inst/zideal/zvcServer.R
Checked out revision 3.

Distribution log

SVN checkout/GIT clone log


Build log for Windows (R 2.11.x)

* checking for file 'Zelig/DESCRIPTION' ... OK
* preparing 'Zelig':
* checking DESCRIPTION meta-information ... OK
* checking whether 'INDEX' is up-to-date ... NO
* use '--force' to overwrite the existing 'INDEX'
* installing the package to re-build vignettes
* installing *source* package 'Zelig' ...
** R
** data
** demo
** inst
** preparing package for lazy loading
** help
*** installing help indices
** building package indices ...
** MD5 sums
** testing if installed package can be loaded
##
## Zelig (Version 3.4-6, built: 2009-05-22)
## Please refer to http://gking.harvard.edu/zelig for full
## documentation or help.zelig() for help with commands and
## models supported by Zelig.
##

## Zelig project citations:
## Kosuke Imai, Gary King, and Olivia Lau. (2009).
## ``Zelig: Everyone's Statistical Software,''
## http://gking.harvard.edu/zelig.
## and
## Kosuke Imai, Gary King, and Olivia Lau. (2008).
## ``Toward A Common Framework for Statistical Analysis
## and Development,'' Journal of Computational and
## Graphical Statistics, Vol. 17, No. 4 (December)
## pp. 892-913.

## To cite individual Zelig models, please use the citation format printed with
## each model run and in the documentation.
##

* DONE (Zelig)
* creating vignettes ... ERROR

Error: processing vignette 'a007.Rnw' failed with diagnostics:
chunk 1 (label=code)
Error in library(lme4) : there is no package called 'lme4'
Execution halted

Build log for Windows 64-bit (R 2.11.x)

* checking for file 'Zelig/DESCRIPTION' ... OK
* preparing 'Zelig':
* checking DESCRIPTION meta-information ... OK
* checking whether 'INDEX' is up-to-date ... NO
* use '--force' to overwrite the existing 'INDEX'
* installing the package to re-build vignettes
* installing *source* package 'Zelig' ...
** R
** data
** demo
** inst
** preparing package for lazy loading
** help
*** installing help indices
** building package indices ...
** MD5 sums
* DONE (Zelig)
* creating vignettes ... ERROR
Loading required package: Matrix
Loading required package: lattice
Loading required package: MASS
Loading required package: boot

Attaching package: 'boot'

The following object(s) are masked from 'package:lattice':

melanoma

Loading required package: mvtnorm
Loading required package: splines
Loading required package: stats4

Attaching package: 'stats4'

The following object(s) are masked from 'package:lme4':

BIC


Attaching package: 'VGAM'

The following object(s) are masked from 'package:splines':

bs, ns

The following object(s) are masked from 'package:boot':

logit, simplex

The following object(s) are masked from 'package:lme4':

fitted, formula, residuals

The following object(s) are masked from 'package:Matrix':

print

The following object(s) are masked from 'package:stats':

biplot, case.names, coefficients, df.residual, fitted,
fitted.values, formula, poly, residuals, variable.names, weights

The following object(s) are masked from 'package:base':

identity, print, scale.default

Loading required package: splines
Loading required package: stats4

Attaching package: 'stats4'

The following object(s) are masked from 'package:lme4':

BIC


Attaching package: 'VGAM'

The following object(s) are masked from 'package:splines':

bs, ns

The following object(s) are masked from 'package:boot':

logit, simplex

The following object(s) are masked from 'package:lme4':

fitted, formula, residuals

The following object(s) are masked from 'package:Matrix':

print

The following object(s) are masked from 'package:stats':

biplot, case.names, coefficients, df.residual, fitted,
fitted.values, formula, poly, residuals, variable.names, weights

The following object(s) are masked from 'package:base':

identity, print, scale.default


Error: processing vignette 'cloglog.net.Rnw' failed with diagnostics:
chunk 4
Error in matrix(unlist(value, recursive = FALSE, use.names = FALSE), nrow = nr, :
length of 'dimnames' [2] not equal to array extent
In addition: There were 11 warnings (use warnings() to see them)
Execution halted

Build log for Mac OS X 10.5 (R 2.16.x)

* installing *source* package 'Zelig' ...
** R
** data
** demo
** inst
** preparing package for lazy loading
** help
*** installing help indices
** building package indices
** installing vignettes
'a007.Rnw'
'aov.Rnw'
'arima.Rnw'
'blogit.Rnw'
'bprobit.Rnw'
'chopit.Rnw'
'cloglog.net.Rnw'
'coxph.Rnw'
'ei.RxC.Rnw'
'ei.dynamic.Rnw'
'ei.hier.Rnw'
'exp.Rnw'
'factor.bayes.Rnw'
'factor.mix.Rnw'
'factor.ord.Rnw'
'gamma.Rnw'
'gamma.gee.Rnw'
'gamma.mixed.Rnw'
'gamma.net.Rnw'
'gamma.survey.Rnw'
'irt1d.Rnw'
'irtkd.Rnw'
'logit.Rnw'
'logit.bayes.Rnw'
'logit.gam.Rnw'
'logit.gee.Rnw'
'logit.mixed.Rnw'
'logit.net.Rnw'
'logit.survey.Rnw'
'lognorm.Rnw'
'ls.Rnw'
'ls.mixed.Rnw'
'ls.net.Rnw'
'mlogit.Rnw'
'mlogit.bayes.Rnw'
'negbin.Rnw'
'normal.Rnw'
'normal.bayes.Rnw'
'normal.gam.Rnw'
'normal.gee.Rnw'
'normal.net.Rnw'
'normal.survey.Rnw'
'ologit.Rnw'
'oprobit.Rnw'
'oprobit.bayes.Rnw'
'poisson.Rnw'
'poisson.bayes.Rnw'
'poisson.gam.Rnw'
'poisson.gee.Rnw'
'poisson.mixed.Rnw'
'poisson.net.Rnw'
'poisson.survey.Rnw'
'probit.Rnw'
'probit.bayes.Rnw'
'probit.gam.Rnw'
'probit.gee.Rnw'
'probit.mixed.Rnw'
'probit.net.Rnw'
'probit.survey.Rnw'
'quantile.Rnw'
'relogit.Rnw'
'rq.Rnw'
'sur.Rnw'
'threesls.Rnw'
'tobit.Rnw'
'tobit.bayes.Rnw'
'twosls.Rnw'
'weibull.Rnw'
** testing if installed package can be loaded
*** arch - i386
##
## Zelig (Version 3.4-6, built: 2009-05-22)
## Please refer to http://gking.harvard.edu/zelig for full
## documentation or help.zelig() for help with commands and
## models supported by Zelig.
##

## Zelig project citations:
## Kosuke Imai, Gary King, and Olivia Lau. (2009).
## ``Zelig: Everyone's Statistical Software,''
## http://gking.harvard.edu/zelig.
## and
## Kosuke Imai, Gary King, and Olivia Lau. (2008).
## ``Toward A Common Framework for Statistical Analysis
## and Development,'' Journal of Computational and
## Graphical Statistics, Vol. 17, No. 4 (December)
## pp. 892-913.

## To cite individual Zelig models, please use the citation format printed with
## each model run and in the documentation.
##
Error : .onAttach failed in attachNamespace() for 'Zelig', details:
call: library.dynam("stats")
error: argument "package" is missing, with no default
Error: loading failed
Execution halted
*** arch - ppc
##
## Zelig (Version 3.4-6, built: 2009-05-22)
## Please refer to http://gking.harvard.edu/zelig for full
## documentation or help.zelig() for help with commands and
## models supported by Zelig.
##

## Zelig project citations:
## Kosuke Imai, Gary King, and Olivia Lau. (2009).
## ``Zelig: Everyone's Statistical Software,''
## http://gking.harvard.edu/zelig.
## and
## Kosuke Imai, Gary King, and Olivia Lau. (2008).
## ``Toward A Common Framework for Statistical Analysis
## and Development,'' Journal of Computational and
## Graphical Statistics, Vol. 17, No. 4 (December)
## pp. 892-913.

## To cite individual Zelig models, please use the citation format printed with
## each model run and in the documentation.
##
Error : .onAttach failed in attachNamespace() for 'Zelig', details:
call: library.dynam("stats")
error: argument "package" is missing, with no default
Error: loading failed
Execution halted
*** arch - x86_64
##
## Zelig (Version 3.4-6, built: 2009-05-22)
## Please refer to http://gking.harvard.edu/zelig for full
## documentation or help.zelig() for help with commands and
## models supported by Zelig.
##

## Zelig project citations:
## Kosuke Imai, Gary King, and Olivia Lau. (2009).
## ``Zelig: Everyone's Statistical Software,''
## http://gking.harvard.edu/zelig.
## and
## Kosuke Imai, Gary King, and Olivia Lau. (2008).
## ``Toward A Common Framework for Statistical Analysis
## and Development,'' Journal of Computational and
## Graphical Statistics, Vol. 17, No. 4 (December)
## pp. 892-913.

## To cite individual Zelig models, please use the citation format printed with
## each model run and in the documentation.
##
Error : .onAttach failed in attachNamespace() for 'Zelig', details:
call: library.dynam("stats")
error: argument "package" is missing, with no default
Error: loading failed
Execution halted
ERROR: loading failed for 'i386', 'ppc', 'x86_64'
* removing '/Volumes/Tiger/Builds/rforge/Rlib/osx9-2.16/Zelig'